Chính sách bán hàng Sonasea Condotel Phú Quốc

Đang cập nhật

 

 

Cập nhật quyết sách bán hàng dự án Condotel sonasea Phú Quốc đang được kiến thiết xây dựng

sonasea-condotel-phu-quoc

 

Mời quý khách hàng tham khảo quyết sách bán hàng của biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp

chính sách BÁN HÀNG biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp

SALES POLICY FOR SONASEA VILLAS

Dự án/Project: SONASEA VILLAS AND RESORT PHÚ QUỐC

—Áp dụng từ ngày01/03/2017—-

I/CHƯƠNGTRÌNHCHOTHUÊ/RENTAL COMMITMENT PROGRAM

Mức Cam kếtthu nhập tiền thuê: người tiêu dùngđược traonguồn thu là 9% giá trịbiệt thự(Chưa baogồm VAT)/năm.

thời điểm cam kết:9nămkể từ ngày khách thanhtoán đủ95% giá trị Nhà biệt thự trướcVAT và VATcủa tấtcả cácđợt thanh toán tínhđến thờiđiểm thanh toán.

Commitment time: 9 years from the payment date of 95% of the villa price (VAT excluded ) and VAT of all installments calculating up to the time of payment by Clients.

Năm thứ 10 Khách hàngđượcnhận 85% lợinhuận từ CTCT

In 10th year, Clients receive85% of profit from the RP

điều kiện thanh toán:Chủđầu tư bắtđầu thanhtoán Thunhập tiền thuê camkết khiKhách hàng thanh khoản đủ95% giá trịBiệt thự trướcVAT và VAT của tấtcả cácđợt thanh toán tínhđến thờiđiểmthanh toán (không phụthuộcvào thờiđiểmkýHĐMB).

Payment condition: Developer starts paying the committed rental income when the Clients fully pay 95% of the villa price (VAT excluded) and VAT of all installments calculating up to the time of payment (without distinguishing the signing date of the Sale Contract).

Kỳthanh toán: Kỳđầu tiênsau 6thángkể từ ngày đủđiều kiện. Cáckỳ tiếp theo 06 tháng/lần.

Payment period: the first payment shall be made after 6 months from the date of fulfillment of the payment condition. The next payments shall be made every 06 months.

quyết sách CHI TIẾT
1 Cam kết thu nhậptừCHƯƠNGTRÌNH

CHOTHUÊ(CTCT)

Income Commitment of the RENTAL PROGRAM(RP)

2 lợi ích người tiêu dùng khi tham gia CTCT

Rights of Clients of the RP

Sử dụng 15 đêm miễn phí/năm kể từ ngày khách thanh khoản đủ 95% giá trị biệt thự cao cấp trước VAT và VAT của toàn bộ tổng thể các đợt thanh khoản tính đến thời điểm thanh khoản.

Using 15 free nights / year (villa nights / year) from the payment date of 95% of the villa price (VAT excluded) and VAT of all installments calculating up to the time of payment by Clients.

Trong trường hợp không còn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp trống tại thời điểm ĐK, Chủ biệt thự rất có thể được chuyển đổi số phòng nghỉ của biệt thự nghỉ dưỡng thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn của CEO Group.

In case of no available villa at the time of registration, the villa Owner is entitled to convert the number of bedrooms of the villa to the equivalent rooms in the CEO Group’s hotel system.

Khách hàng/khách mời của khách hàng được trao đổi các đêm nghỉ tại những khách sạn trong hệ thống khách sạn của CEO Group.

Clients/guests of Clients are entitled to exchange of the villa nights in the CEO Group’s hotel systems.

II/TIẾNĐỘTHANHTOÁNVÀTHỦ TỤC

PAYMENTPROGRESSAND PROCEDURES

Tạithờiđiểmđặtcọc500.000.000 đồng/ biệt thự hạng sang.

Atthe time of Deposit: 500,000,000 Dong/Villa.

trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận hợp tác đặt cọc.

Within 15 days from the signing date of the Deposit agreement.

30% Giá trị biệt thựmua bán (Đã bao gồmVAT)ngay khikýHĐMB (baogồmtiền đặt cọc).

30% of the VillaPrice signing purchase Agreement (VATincluded) on signing Sale Contract (includingdeposit).

20% GiátrịBiệt thự ký mua bán(Đã bao gồmVAT)trong vòng 45ngàykểtừ ngàykýHĐMB.

20% of the VillaPrice signing purchase Agreement (VATincluded) within 45days from the signing date of the Sale Contract.

25%GiátrịBiệt thự ký hợp đồng mua bán(Đã bao gồmVAT)trong vòng75ngàykểtừ ngàykýHĐMB.

20% of the VillaPrice signing purchase Agreement (VATincluded) within675days from the signing date of the Sale Contract.

20%GiátrịBiệt thựký mua bán (Đã bao gồmVAT)trong vòng 120ngàykểtừ ngàykýHĐMB.

20% of the VillaPrice signing purchase Agreement (VATincluded) within120days from the signing date of the Sale Contract.

05% Giá trị Biệt thựký mua bán(Đã bao gồmVAT)khinhận Giấy chứng nhận.

05% of the VillaPrice (VATincluded) whenreceiving the villa ownership certificate.

TIẾN ĐỘ/THỦ TỤCPROGRESS/PROCEDURES thời gian ấn hạnDURATION
1 KýThỏa thuận đặt cọcDeposit Agreement
2 KýHợp đồngmua bánSaleContract
3 Thanhtoán lần 22nd installment
4 Thanhtoán lần 33rd installment
5 Thanhtoán lần 44th installment
6 Thanhtoán lần 55th installment
7 Thanhtoán lần 66rd installment

III/CHÍNHSÁCHHỖTRỢTÀI CHÍNH /FINANCIAL PREFERENTIAL POLICY (BIDV)

Tối thiểu 5 năm, Tối đa 20 năm.

Minimum 5 years, maximum 20 years.

50% Giá trị biệt thự nghỉ dưỡnghợp đồngmua bán đã gồm có VAT.

50% of Villa price (VATincluded).

chính sáchPOLICY CHI TIẾTDETAIL
1 thời gian vayLoan Term
2 tỷ lệ vayLoan rate
3 thời điểm tương hỗ lãi vayTime of interest rate support 10 thángkể từ ngàygiảingân10 months since the date of the loandisbursement
4 lãi suất trong năm hỗ trợ (*)Interest rate during time of interest rate support 0%Ngoàithờigian hỗ trợlãi suất, người tiêu dùng chitrả theo lãi suấtcủa ngân hàngtại từng thờiđiểm

Clientspay interest applicable tothe loaninaccordancewiththe bank’s regulations from time totime after the

time of interest rate support

5 Phítrả nợtrướchạnFeefor prematurepayment of theloanduring thetimeof interest rate support 0% trong mức 10 tháng kể từ ngày giải ngân cho vayNgoàithờigian hỗ trợlãi suất, khách hàng chitrả theo quy chế củangân hàngtại từng thờiđiểm

0% within 10 months since the date of loan disbursment

Clients pay feefor premature payment of the loaninaccordancewiththe bank’s regulations from time totime after the time of interest rate support

6 thời hạn trả nợgốcGraceperiod for principal Định kỳ 12tháng thanh toán nợ nần gốc một lầnkể từ ngàygiảingân đầu tiên12 months from the first disbursement date of the loan
tỷ suất vay rất có khả năng lên đến 85% giá trị biệt thự mua bán đã gồm có VAT nếu người tiêu dùngtài sản bảo đảm khác.The loan rate shall be up to 85% of the Villa Price signing purchase Agreement (VAT included) in case Clients have the other guaranteed property.
ü chọn lựa KHÁC: chủ đầu tư sẽ tương hỗ 3% Giá trị biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang theo bảng giá niêm yết (Chưa gồm có VAT) và được khấu trừ vào giá bán căn biệt thự (Chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng không sở hữu và nhận chính sách hỗ trợ vốn từ ngân hàng BIDV).ü OPTIONIONAL: Developer will support 3% of Villa price applied under the publish price (VAT excluded) and this amount shall be deducted into Villa price (Only applicable in case Clients does not receive financial support policies from BIDV).
(*): người tiêu dùng khôngcầncótài sảnbảođảmkhác.(*): Without any otherguaranteedproperty.

IV/ CHƯƠNG TRÌNH dành riêng cho người mua không sở hữu và nhận Cam kết TIỀN TRONG 3 NẲM đầu tiên / PROGRAME FOR CLIENTS DO NOT RECEIVE INCOME COMMITMENT IN THE FIRST 3 YEARS

người tiêu dùngkhông sở hữu và nhậnCam kết tiền thuê trong 3 năm đầu kể từ ngày thanh toán đủ 95% giá trị Biệt thựtrước VAT và VAT đến hạn từng thời gian.

Clients do not receive income commitment in the first 3 years from the date of paying 95% of the villa price (Excluded VAT) and VAT off all installment

ĐỐI TƯỢNG
chính sách ü Chiết khấu 22,5 % Giá trị Nhà biệt thự theo bảng giá niêm yết chưa bao gồm VAT (*)ü Cam kết tiền thuê từ năm thứ 4 đến hết năm thứ 9: Tính trên Giá trị Nhà biệt thự theo bảng giá niêm yết chưa bao gồm VAT

ü Giá trị Biêt thự ký hợp đồng mua bán là Giá trị biệt thự hạng sang theo bảng giá niêm yết đã gồm có VAT trừ đi phần Cam kết nhận trước của 3 năm đầu tiên tại Mục (*)

ü khách hàng vay vốn ngân hàng NH, chủ đầu tư dự án hỗ trợ VVNH trên 50% giá trị biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang mua bán.

ü Discounted 22,5 % of the published price (VAT Excluded) (*)

ü Income commitment from year 4 to the end of year 9: Based on the published price (VAT excluded)

ü The villa price signing purchase Agreement is the published price (VAT included) minuses the first 3 year commitment of receipt in item (*)

ü Clients lending from bank, developer supports interest for 50% the villa Price signing purchase Agreement

V/ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI BÁN HÀNG / PREFERENTIAL

ĐỐI TƯỢNG người mua quyết sách
áp dụng cho tổng thể toàn bộ các thanh toán giao dịch

Applied for transactions

sở hữu kỳ nghỉ: “Sonasea – Nơi cuộc sống Thăng Hoa”người mua mua biệt thự cao cấp được tham gia trải nghiệm cảm xúc cùng với nhà đầu tư chương trình “Sonasea – Nơi cuộc sống Thăng Hoa”dành riêng cho 4 người với tổng trị giá lên tới 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) với những ưu đãi sau:

Free Time Sharing: “Sonasea”

Clients buying villas shall experience with Developer in program “Sonasea” (applicable to 4 Pax) with a total value of up to VND 100,000,000 (One hundred million Vietnamdong) with following incentives:

· Tặng 02 đêm nghỉ sang trọng tại khách sạn trong mạng lưới hệ thống Novotel Resort Phú Quốc của CEO Group.

· FOC 02 luxurious nights at the CEO Group’s Novotel Resort Phu Quoc.

  • Tặng vé máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.
  • FOC Vietnam Airlines tickets.
  • Xe ô tô hạng sang đưa đón tại sân bay và đưa đón trong suốt chương trình trải nghiệm.
  • Luxury transport pick-up at the airport and throughout the program.
  • Thưởng thức ẩm thực tinh tế tại những nhà hàng ăn uống sang trọng trong mạng lưới hệ thống Novotel Resort Phú Quốc của CEO Group.
  • Exquisite cuisine enjoyment at the elegant restaurant in the CEO Group’s Novotel Resort Phu Quoc.

(Thời gian áp dụng từ ngày 01/03/2017 – 31/0122017).

(Applicable from 01stMarch. 2017 until 31stDecember. 2017).chọn lựa khác: chủ đầu tư sẽ chiết khấu ngay 100.000.000 VNĐ vào giá trị căn biệt thự cao cấp khi người tiêu dùng không sử dụng kỳ nghỉ “Sonasea – Nơi cuộc đời Thăng Hoa”

ĐẶC BIỆT:

ü Tặng 1% Giá trị Nhà biệt thự theo bảng giá niêm yết(Chưa bao gồm VAT) – áp chế so với người tiêu dùng nắm giữ 2 căn biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang.

ü Tặng 2% Giá trị biệt thự hạng sang theo bảng giá niêm yết(Chưa gồm có VAT) – áp chế so với khách hàng sở hữu 3 căn biệt thự nghỉ dưỡng.

ü Tặng 3% Giá trị biệt thự nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết(Chưa gồm có VAT) – áp dụng đối với khách hàng sở hữu từ 4 căn Nhà biệt thự trở lên

SPECIAL OFFER:

ü Discount 1% of the published price (VAT excluded) –applicable for Clients who own the second

ü Discount 2% of the published price (VAT excluded) – –applicable for Clients who own the third Villa Discount 3% of the published Price (VAT excluded) –applicable for Clients who own the forth Villa

điều kiện kèm theo áp chế (Applicable conditions):

ü Hoàn tất thủtụctrong vòng15ngàysau khiđặtcọc.

ü Complete procedure within 15 days since the date of signing the deposit agreement.

VI/ tài khoản NỘP TIỀN MUA biệt thự SONASEA VILLAS & RESORT

PHÚ QUỐC/ PAYMENT ACCOUNT FOR BUYING SONASEA VILLAS & RESORT, PHU QUOC

dự ánPROJECT thông tin tài khoản NỘP TIỀN MUA biệt thự cao cấpPAYMENT ACCOUNT
SONASEA VILLAS & RESORT PHÚ QUỐC ü Công Ty CP góp vốn đầu tưtăng trưởng PHÚ QUỐC.

ü PHU QUOC INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC.

ü SỐ TÀI KHOẢN: 22210003206868 TẠI ngân hàng TM cổ phần góp vốn đầu tưphát triển Nước Ta (BIDV) – chi nhánh Thanh Xuân.

ü ACCOUNT NUMBER: 22210003206868, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – THANH XUAN BRANCH.

Chính sách bán hàng Sonasea Condotel Phú Quốc
5 (100%) 1 vote

Thẻ tags :

Tin Liên Quan