tien do trang an complex

Tiến độ Tràng An Complex 13/04/2015

Tiến độ Tràng An Complex 13/04/2015 Ngày tạo : 24/06/2015 Lượt Xem : 90 lượt

 Tiến độ Dự án Tràng An Complex ngày 13/4/2015. Dự kiến 25/4 sẽ nghiệm thu phần móng và khoảng giữa tháng 5 sẽ tổ chức lễ mở bán căn hộ Tràng An Complex      Tiến độ Dự án Tràng An Complex ngày 13/4/2015. Dự kiến 25/4 sẽ nghiệm thu phần móng và khoảng giữa tháng 5 sẽ tổ chức lễ mở bán căn hộ Tràng An Complex … Đọc Thêm